Ongedierte-plaagdieren bestrijding.

Problemen met ongedierte-plaagdieren zijn het gevolg van hun leefwijze. In sommige gevallen vormen ze zelfs een risico voor de gezondheid en de veiligheid van mensen en dieren. Wij zorgen voor een structurele aanpak bij het bestrijden en weren van ongedierte-plaagdieren.  
Ongedierte-plaagdieren is een breed begrip. Wespen, ratten, muizen, mollen, houtwormen, kakkerlakken en mieren zijn enkele voorbeelden.

Bij overlast kunnen wij u helpen met het oplossen van dit probleem.
Dit is vakkundig werk, omdat ieder soort ongedierte-plaagdier op een zorgvuldige en eigen manier moet worden bestreden en aangepakt. Bij de bestrijding wordt rekening gehouden met de volksgezondheid, het milieu en de veiligheid.

Bij sommige plagen is eerst een grondige inspectie noodzakelijk en wordt aan de hand van dit onderzoek de beste bestrijdingsmethode geadviseerd. In overleg met u kan daarna een bestrijdingsplan worden opgesteld.